Általános szolgáltatási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Schneider Péter (adószám: 70750537-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató, Eladó, mi”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető pdf formátumban az alábbi linkről is:

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Schneider Péter
A szolgáltató adószáma: 70750537-1-43
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: modesto@schneiderpeter.hu
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode.hu

Alapvető rendelkezések:

1.1. Jelen blankettaszerződés a www.schneiderpeter.hu és Schneider Péter természetes személy, valamint az általa előállított és Magyarország területén forgalmazott könyveket és merchandise termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

1.2. Az ÁSZF 2020. november 17-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

1.3. A www.schneiderpeter.hu valamint a hozzá tartozó webshop teljes tartalma szerzői jogi védelem alá esik. E tartalmak idézése, átemelése részben vagy egészben, csakis a szerző, ez esetben a www.schneiderpeter.hu üzemeltetője kifejezett engedélyével történhet.

Adatkezelési szabályok:

1.5.www.schneiderpeter.hu által kezelt és gyakorolt adatkezelési szabályok részletesen elérhetőek az adatvédelmi szabályzatban.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A www.schneiderpeter.hu weboldalon található és megvásárolható termékek csak online vásárolhatók meg. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételár nem tartalmazza a szállítási díjat, kivéve, ha az Eladó erre külön felhívja a figyelmet.

1.7. A webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, mind a honlapon jól látható felületen, mind a webshopban.

Rendelés menete

1.9. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett 'Kosárba') tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

1.10. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a 'Kifizetés' gomb megnyomása révén, elsőként a számlázási adatok megadásával és az esetleges, különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, továbbá a szállítási és a fizetési mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok,  végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

1.11. A Vevő - az adatellenőrzést követően - a vásárlást ténylegesen a 'Megrendelés befejezése' ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

1.12. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

1.13. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára - a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően - egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

1.14. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhoz szállítás, vagy a futárszolgálat átvételi pontjain történő átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a www.schneiderpeter.hu honlapon közzétett szállítási információk mellett találja a kosár fülnél.

1.15. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

A vételár teljesítésének módjai

1.16. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

1.17. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó (Schneider Péter) CIB Banknál vezetett 10700378-69091438-51100005 számú pénzintézeti számlájára.

1.18. Az Eladó kizárólag az azt követő munkanapon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Eladó 1.17. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

1.19. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

Az utánvétes vásárlás

1.20. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

1.20.1. Egyedi termékek - kifejezetten a névre szólóan dedikált könyvek - utánvételes rendelése esetén a Vevő abban az esetben is köteles kifizetni a terméket, ha azt nem vette át a szállítási metódus során, ezáltal az visszáruként visszaérkezett az Eladóhoz. Amennyiben a Vevő nem rendezi az egyedi termék és annak szállításának díját 3 munkanapon felül, az Eladó a Vevő által elfogadott Általános Szerződési Feltételekre hivatkozva megteheti a szükséges jogi lépéseket.

PayPallal történő fizetés

1.21. PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli. A bankkártyával és PayPal útján történő fizetés után azonnal elérhető az első megvásárolható lapszám. Átutalásos fizetés esetén a pénz Szolgáltató számlájára történő megérkezése után, a Szolgáltató engedélyezi admin felületén a laphoz való hozzáférést. Az előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetési díjat nem a Kiadónak, hanem a Bizományosnak fizeti.

1.22. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Számlázás

1.22.1. Eladó a vásárlást, vagyis a vételár Eladó bankszámlájára történő elkönyvelését követően elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Vevő által a vásárlás során megadott elektronikus címre (e-mail).

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

1.23. A megrendelések feldolgozása legkorábban a vételár beérkezését követő első munkanapon történik.

1.24. Általános teljesítési határidő belföldön a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Eladó és Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Eladó Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.25. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Kiszállítás, a termék átvétele, panaszkezelés

1.26. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg.

1.27. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.

1.28. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt belföldi szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

1.29. A futárszolgálat átvételi pontjain történő átvétel esetén az Eladó e-mail értesítést küld a Vevő által erre a célra a termékrendelés keretében megadott e-mailcímére, amikor a Vevő termékcsomagja már kiszállítás alatt van az előzetesen kiválasztott átvevőhelyre.

1.30. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

1.31. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

1.32. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a www.schneiderpeter.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

1.33. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

1.34. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a www.schneiderpeter.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.


Elállás joga

1.35. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.36. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére (1122. Budapest, Városmajor utca 47/B). Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

1.37. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

1.38. Az Eladó a - visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett - vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

1.39. A Vevőt nem illeti meg az 1.35 pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik a honlapon megvásárolható elektronikus könyvkiadványokat mindegyik fájlformátumban, illetve a dedikált példányokat. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.


Vegyes rendelkezések

1.40. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Békéltető Testület illetékességét.

Schneider Péter
Budapest, 2020. november 17.