Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek/ Általános rendelkezések

Ez a tájékoztató leírja milyen adatokat, gyűjtünk, ezeket hogyan kezeljük, és mire használjuk. Ezen kívül információt talál arra vonatkozóan, hogyan léphet velünk kapcsolatba, ha kérdései vannak személyes adatait illetően.
Tájékoztatónk kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

Kezelő adatai:

Név: Schneider Péter
E-mail cím: modesto@schneiderpeter.hu
Székhely: 1122, Budapest, Városmajor utca
Adószám:


I. A személyes adatok forrása
1.
A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze [www.schneiderpeter.hu/webshop].;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

II. Miért gyűjtjük ezeket az adatokat?
A legalapvetőbb kapcsolattartási adatokat gyűjtünk, melyet Ön, önszántából bocsájt rendelkezésünkre, amikor kapcsolatban lép velünk a weboldal felületén vagy a webshopban.

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [www.schneiderpeter.hu; www.modesto00.webnode.hu] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;
2.
Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
3.
Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;
4.
A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül
5.
Különböző marketing és értékesítési célokra esetenként felhasználhatjuk a megadott alapvető adatait (név, e-mail cím), hogy értesíthessük Önt, ha új Schneider Péter könyv kerül a piacra, vagy Schneider Péter könyvével kapcsolatos akciók, kedvezmények kerülnek bevezetésre.

III. A személyes adatok címzettjei és feldolgozói
Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság;
  • Google Analytics (weboldal statisztika);
  • Facebook Pixel

IV. A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

V. A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

3. Minden általunk megőrzésre kerülő adat kezelésére a jelen Adatkezelési irányelvek hatálya terjed ki. Ha kérdése van bizonyos meghatározott adatmegőrzési időszakra vonatkozóan az Önről gyűjtött személyes adatai kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk az info@schneiderpeter.hu e-mail címen.

4. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kérésére módosítjuk őket vagy töröljük. Kivételt képeznek a III. pontban érintett alvállalkozók, akiknek az Ön személyes adatait csak megrendelés esetén, megfelelő körültekintés mellett és csak a meghatározott cél érdekében (megrendelés, fizetés, kiszállítás) adjuk tovább. Minden szolgáltató a saját adatvédelmi szabályzata alapján védi az Ön adatait.

VI. Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
2.
A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
3. A személyes adatok törlésének joga;
4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
5. Az adatok hordozhatóságához való jog;
6.
A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[info@schneiderpeter.hu];
7.
A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

VII. Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [www.schneiderpeter.hu] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [2020.11.08.]